Η Σύγχρονη Τέχνη στην Καλαμαριά

 

Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα», μια από τις σημαντικότερες μη μουσειακές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, συνυφασμένη με την εικαστική ζωή της Θεσσαλονίκης, με συνεπιμελητές τη Μαρία Κενανίδου, τον Δημήτρη Μιχάλαρο και τον Θεόφιλο Τραμπούλη, ανοίγει τις πύλες του για ενδέκατη συνεχή χρονιά, στις 3 Σεπτεμβρίου 2011.

Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» ήταν από τα πρώτα του βήματα προσανατολισμένο στους νέους δημιουργούς και στην ερευνητική καλλιτεχνική δραστηριότητα. Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του συνετέλεσε στην εδραίωση της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, έχοντας φιλοξενήσει τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες, θεωρητικούς και επιμελητές.

Από το 2011, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007 - 2013 του ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Η υποστήριξη αυτή έχει δώσει στη διοργάνωση τη δυνατότητα να καταστρώσει το σχεδιασμό της σε βάθος χρόνου και να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη ετοιμότητα στο αίτημα που οι δύσκολες συγκυρίες απευθύνουν στον πολιτισμό.

Έτσι, το καινούργιο πρόγραμμα του «Πεδίου Δράσης Κόδρα» ανοίγεται προς δύο κατευθύνσεις:

• Λαμβάνει υπόψη του πως τα σύγχρονα εικαστικά βρίσκονται στο σημείο σύγκλισης πολλών διαφορετικών μορφών έκφρασης. Η εικαστική δημιουργία δεν αφορά μόνον τις παραδοσιακές κατηγορίες της ζωγραφικής ή της γλυπτικής, συμπεριλαμβάνει το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τη λογοτεχνία.

• Εντάσσει στις πρακτικές του, δράσεις που δεν αποτελούν πρωτογενώς καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης όπως τις δράσεις κοινωνικού ακτιβισμού, περιβαλλοντολογικής παρέμβασης, κλπ. Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» αναπτύσσεται έτσι και στο δημόσιο χώρο, διοργανώνει συμπαραγωγές με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα «Δημήτρια», εγκαινιάζοντας μια ουσιαστική πολιτική συνεργασιών και ανοίγματος της σύγχρονης τέχνης σε άλλες μορφές έκφρασης και στο ευρύ κοινό.

Επιπλέον, το «Πεδίο Δράσης Κόδρα», θεωρώντας πως η θεωρητική και ιστορική τεκμηρίωση της σύγχρονης τέχνης συνιστά ένα ουσιώδες έλλειμμα του δημόσιου λόγου, εντάσσει στον προγραμματισμό του συνέδρια θεωρητικού προβληματισμού καθώς και εκθέσεις ιστορικής τεκμηρίωσης. Επίσης, δημιουργεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ελληνικών ή μεταφρασμένων κειμένων επιχειρώντας να καλύψει ορισμένα από τα πολλά κενά της ελληνικής βιβλιογραφίας σε ζητήματα σύγχρονης τέχνης και θεωρίας.

Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» λειτουργεί στη βάση της πολυφωνίας και της συνεργασίας. Οι πολλές φωνές που συνθέτουν το φετινό εκθεσιακό πρόγραμμα δημιουργούν μέσα από εγγύτητες, αποστάσεις, οικειότητες, ρήξεις, εκρήξεις, σιωπές, μια αυθόρμητη, εσωτερική συνοχή. Η πολυφωνία και η συνεργασία είναι το βασικό αίτημα που μπορεί κανείς να απευθύνει στην τέχνη. Το άνοιγμά της στον κοινωνικό χώρο.

Το «Πεδίο Δράσης Κόδρα» είναι μια διοργάνωση της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Καλαμαριάς. Ο κύριος εκθεσιακός κορμός του διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις του παλαιού στρατοπέδου Κόδρα, στην παραλία της Καλαμαριάς.