Οργανωτικός φορέας/Παραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμαριάς

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Χρήστος Σαββίδης (ArtBOX.gr)

Φωτογραφίες: Χάρης Πάλλας